now is modern browser

ZAVRIEŤ

1/ 6

ADIDAS-Moteri?ki lengvi plok??iapad?iai laisvalaikio batai, vandeniui atspari oda

Ponuka €57,00 EUR
€53,00 EUR
€110,00 EUR
Spalva
Balta ro?in?
pilkai ro?in?
Juoda Raudona
pilkai m?lyna
Dydis
35
36
37
38
39
40
41
Množstvo
Zostáva iba 0
Hromadné oceňovanie
Množstvo
Cena
1+
€53,00 EUR každý
Free worldwide shipping
Free returns
Carbon neutral
Secure payments

„Adidas“ antrojo ketvir?io pajamos siekia 5,6 mlrd. eur?, Did?iosios Kinijos regionas fiksuoja neigiam? pajam? augim? 5 ketvir?ius iš eil?s – yqqlm

Kaip perkate prekes? Pirmiausia spustel?kite atsiskaityti. Tada tur?site praleisti dvi minutes ?vesdami savo adres? ir kontaktin? informacij?, kad gautum?te prekes. Tada gal?site pasirinkti grynuosius pristatymo metu. Galiausiai patvirtinkite u?sakym?.

Gav? prek? galite j? gr??inti per 15 dien?, jei nesate patenkinti

U?sakytas prekes kurjeris pristatys ? namus per 7-25 dienas. Galiausiai patvirtinkite, kad gavote paket?, ir sumok?kite mokest?. Tai u?antspauduoja sandor?.

Patent��ta zole maksim��lam komfortam

Patentuota technologija sukurta ergonomiškai, kad suma?int? diskomfort? kojose. Batas turi lanks?i? priekin? dal? ir tvirt? u?pakalin? pad?, kuris derina skland? jud?jim? ir tvirt? atram?. M��s? minkšti vidpad?iai palengvina atšokim?, o patvarus kulno ?iedas u?tikrina stabilius ?ingsnius.

Sukurti atsi?velgiant ? patogum? ir stili?, šie sportba?iai suteikia komfort? ir palaikym? vis? dien?, taip pat papildomos energijos kiekviename ?ingsnyje. Puikus stiliaus ir funkcionalumo derinys.

KASDIENIS NAUDOJIMAS – Moteriški sportba?iai leis jums jaustis taip, lyg vaikš?iotum?te basomis bet kokioje vietov?je. Tinka sportui, b?gimui, va?in?jimui dvira?iu, ?ygiams p?s?iomis, sporto sal?je, vakar?liams, vaikš?iojimui, b?giojimui, viduje, sportui, lauke, kelion?ms, treniruot?ms, mankštai ir bet kokiai progai.

Ji skirta priversti jus jud?ti. D?l padidinto pralaidumo orui, komforto vis? dien? ir papildomos atramos „Moves“ puikiai tinka toms dienoms, kai norite leistis ? nuotykius.

MATAVIMO METODAS
Pastabos:
A. Pasirinkite tinkam? dyd? pagal savo išmatavimus.
B. Aukš?iau pateikta dyd?i? lentel? yra pagr?sta tarptautine dyd?i? sistema:
Leid?iamas 2 cm arba 1 colis, jei d?l rankinio matavimo ?vyko klaida.
C. Dyd?i? lentel? skirta tik nuorodai.
D. Tiksli element? spalva gali skirtis priklausomai nuo monitoriaus, nustatym? ir apšvietimo s?lyg?.

PRISTATYMO INFORMACIJA
Apdraustas pristatymas visame pasaulyje: kiekvienas u?sakymas turi sekimo informacij? realiuoju laiku ir draudimo apsaug?, jei siuntinys b��t? pamestas arba pavogtas gabenant.


D?kojame u? kantryb? ir supratingum?, nes stengiam?s patenkinti j��s? reikalavimus ir u?tikrinti, kad kiekvienas produktas atitikt? m��s? aukštus kokyb?s standartus.

💰 NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA: ja prece ir boj��ta vai boj��ta 30 dienu laik�� p��c norm��las lietošanas, m��s ar prieku nomain��sim vai atmaks��sim j��su naudu.

⚡ 24/7 klientu atbalsts: m��su tiešraides p��rst��vju komanda ir pieejama visu diennakti, lai atbild��tu uz visiem j��su jaut��jumiem.

🔒Drošs un uzticams apmaksas veids: maks��jam skaidr�� naud�� p��c pieg��des

? M��s sadarbojamies tieši ar ra?ot��jiem vis�� pasaul��. M��r?is ir nodrošin��t augst��k��s kvalit��tes produktus. Mums ir ��paša kvalit��tes kontroles noda?a, kas pal��dz��s jums izpild��t j��su sol��jumu!

🥇 M��su cenas ir konkur��tsp��j��gas no s��kuma l��dz beig��m. M��s garant��jam, ka katrs sant��ms tiek izt��r��ts produktu kvalit��tes kontrolei